کد مطلب : 6074
الزيارات: 265
اخبار » اخبار وسط

در دانشگاهِ اسلامیه کالجِ (Islamia College University) شهرِ پیشاور (پاکستان) به زودی «مرکزِ مطالعاتیِ گَندهارا» Gandara Study Centre گشایش خواهد یافت. 

از اهدافِ اصلیِ این مرکزِ مطالعاتی حفظِ میراثِ این خطّه از دنیاست. در برنامه هایِ آتی خود در نظر دارد:

- پژوهش هایِ ویژه درباره منطقه گَندهارا انجام دهد.

- دوره هایِ پیش دکتری، دکتری و فوقِ دکتری راه اندازی کند.

- یک مجله پژوهشی منتشر خواهد کرد.

- سطحِ علمیِ دانشگاه را در ردیفِ دانشگاه هایِ طرازِ اوّل دنیا ارتقا دهد.

- هر سال یک همایش بین المللی برگزار کند.

- برایِ نگه داشتِ نسخه هایِ تاریخیِ دانشگاهِ اسلامیه کالج، موزه تاسیس کند. 

 منبع: اینجا

تهیه و تنظیم: لیلی عبدی خجسته

 

 

المطبوعات الجدیدة