کد مطلب : 1811
05 آذر 1393 - 16:39
تعداد بازدید : 10884 بار
» بدون مجموعه

پژوهش پیش رو مطالعه شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از اواخر سده هفتم تا سده سیزده هجری است و نقش این جریانات بر سرچشمه پیدایش و تکامل خط نستعلیق است. پژوهش حاضر...
یکی از اصول اعتقادات علویان، امامت است- علویت آناتولی بر یک نظام اعتقادی مبتنی بر دوستی علی(ع) و اهل بیت (امامان) استوار است- علویان بکتاشی همانند شیعۀ امامیۀ اثنی...
مطالعه و بررسی دقیق نسخه‌های خطی جنبه‌های مختلف اجتماعی‌سیاسی و گرایش‌های فکری عقیدتی و فراز و فرد و تحولات فرهنگی‌ادبی هریک از دوره‌های تاریخی را نمایان خواهد...
«مصحف مشهد» در کتابخانۀ آستان قدس رضوی متشکّل از دو نسخۀ قرآن به شماره‌های 18 و 4116 را می‌توان یکی از مهم‌ترین اسناد عینی در شناخت ما از تحولات تاریخ متن قرآن کریم...
در این مقاله دکتر مرتضی کریمی نیا به معرفی و بررسی قرآنی کهن از قرآن پنجم هجری می پردازد که در اوایل قرن ششم هجری در تملک دختری به نام خراسان بنت ابی القاسم بن علی بن...
تصحیح آثار فاخر ادبی و شناختن و شناساندن متون و صاحبان آثار به جامعه و به‌ویژه پژوهشگران، منتقدان و علاقه‌مندان به میراث ماندگار زبان و ادبیات فارسی، کاری ارزشمند...
کتاب بیان منازل سفر عراقین سلطان سلیمان خان نسخه خطی مصوری است که توسط نصوح مطراقچی در قرن10ق/16م به جهت اهداف سیاسی- نظامی تألیف شده و به روایت مسیر لشکرکشی دولت...
این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل خطّ «نسخ ریحانی» با تکیه بر قرآن موجود در مجموعهٔ شیخ صفی‌الدّین اردبیلی به مطالعهٔ عوامل شکل‌گیری و افول این خط می‌پردازد. این خط، که...
هدف: شناسایی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زوجین در نیمۀ دوم قرن سیزدهم در ایران براساس محتوا و شکل نکاح‌نامه‌ها.روش/ رویکرد پژوهش: در این پژوهش پس‌از استنساخ و بازخوانی...
نسخه های خطی، میراث مکتوب بشر از ابتدا تا زمان رواج صنعت چاپ است. این نسخه ها علاوه بر اینکه به دلیل قدمت و ویژگیهای هنری ارزشمندند، به علت محتوا و مطالب هم که معرف...
بیان مسئله: نگاره‌ها سوای بازنمایی افراد و حالت‌ها و رویدادها، نمادها و تمثیل‌های بسیار کهنی را نیز با خود حمل می‌کنند که برای فهم معنای آنها به شناخت تاریخ...
مثنوي لیلی و مجنون قاسمی حسینی گنابادي (د.982 (در سال 1393 به تصحیح اینجانب منتشر شده است. دانشجویان محترمی با داعیۀ شرح ابیات، ده صفحه نقد بر این کتاب نوشته اند. این...
چنانکه دارندهِ نسخه، در آغاز این نسخه اشاره کرده، «مجموعه نفیسی است که در سال 1114ق. [و] در طیّ ادوار مقداری از اوراقِ آن ساقط شده، و علاوه بر آن پاره ای مطالب، بعضی...
تذکره نویسـى در شـبه قاره از دیربـاز موردِتوجـه همـگان بوده اسـت. لباب الألبـاب (تألیـف: حـدود 617ق./1220م.) اولیـن تذکـرة به دسـت آمده دربـاره شـعراى فارسـى گوى اسـت...
منظره‌نگاری ایرانی با حضور تأثیرگذار خود اگرچه در نگاه عمومی بخشی از بافت‌روایی و در ارتباط با متن مصور به نظر می‌رسد، اما از نگرشی ویژه به طبیعت برخوردار است و...
الحمد لله وحده، وبعد.. صورة من الجزء المفقود من سير أعلام النبلاء للذهبي، والتي تحتفظ به المكتبة الخليلية بالهند. وهذا الجزء يعود إلى نسخة خِزانة کتب المدرسة...
نستعلیق و تشعیر دو عنصر هم‌نشین در کتاب‌آرایی محسوب می‌شوند. شروع تقریبی این دو هنر در یک برهۀ تاریخی و کاربرد مکرر آن‌ها در کنار یکدیگر از عواملی است که پرداختن...
از خوش اقبالی ماست که دورۀ تفسيری معتزلی به قلم يکی از مهمترين نمايندگان مکتب معتزله در سدۀ پنجم قمری خراسان امروزه در اختيار ماست و ما را با پيشينه تفسير معتزلی از...
پژوهش حاضر، در کنار ارزش نسخه‌شناسی قرآن، به مطالعه بصری صفحات افتتاح مجموعه‌ای از قرآن‌های محفوظ در آستان قدس رضوی از سده‌ 6 تا 9 هجری با هدف تأکید بر صفحه...
هنگامِ مطالعه برخی از متونِ فارسیِ تصحیح شده در پاکستان (هندوستان قدیم) تشابهِ نامِ «محمّد اقبال»برخی اوقات این اشتباه را ایجاد می‌کند که محمّد اقبال – شاعرِ شهیرِ...
شهرتِ علمیِ سرزمینِ اُوچ از «مدرسه فیروزیه» آغاز می‌شود که در دوره سومروها (424-752هجری) در شبه‌قارّه تاسیس شده بود و در دوره ناصرالدّین قباچه (دورِ حکومت: 607-625هجری) در...
آرشيو