کد مطلب : 5093
29 خرداد 1396 - 14:25
تعداد بازدید : 1379 بار
اخبار » مقالات

نقطه گذاری ها و کاربرد نشانه های نسخ از مسائلی است که در بررسی نسخه های خطی و نسخه شناسی باید بدان دقت شود. بدیهی است که توجه به این نشانه ها و دانستن معنا و مفهومشان در بسیاری از موارد می تواند حقایقی را دربارة کتاب و کاتب مکشوف کند. استخراج، دسته بندی، تحلیل و بررسی این نشانه ها در نسخ خطی موجود، نخستین گامی است که برای تبیین کارکردهای نشانه ها در امر کتابت و نسخه نویسی و به تبع آن، تکمیل این مبحث در علم نسخه شناسی، مفید خواهد بود و به تعیین سابقه به کارگیری رموز و علائم در تاریخ نسخه نویسی خواهد انجامید. با همین هدف، در این مقاله، نشانه ها و نگاره‌های به‌کاررفته در کتابت نسخه «ترجمه فارسی تورات» (مجلس 5178) استخراج و در چند دسته ارائه شده است: 1-نقطه گذاری ها، 2-نگاره ها، 3- قرمز نوشته ها و 4-حاشیه نوشته ها. در این نوشتار موارد به کارگیری هر دسته از این نشانه ها بررسی و تبیین شده است.

محسن محمدی فشارکی و فاطمه قیومیان محمدی نویسندگان این مقاله اند که در شماره دوم پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی منتشر شده است.

  اصل مقاله

 

 

 

 

 

 

تازه های نشر

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

381 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
4497
14068
65359
263699
13374993