کد مطلب : 6911
01 آبان 1398 - 09:01
تعداد بازدید : 455 بار
اخبار » مقالات
پرینت

در این مقاله دکتر مرتضی کریمی نیا به معرفی و بررسی قرآنی کهن از قرآن پنجم هجری می پردازد که در اوایل قرن ششم هجری در تملک دختری به نام خراسان بنت ابی القاسم بن علی بن ماتکدیم قرار داشته است. اکنون بیش از 17 جزء مختلف از این قرآن را در کتابخانه های مختلف در ایران و جهان یافته ایم. هیچ اثری از وقف نسخه در جای جای پاره های یافته شده از نسخه به چشم نمی خورد. تنها نام مالک نسخه در آغاز جزء اول این قرآن (جزوه ش 2752 در کتابخانه آُستان قدس رضوی) همراه با نسب وی تا امام علی بن ابی طالب علیه السلام ذکر شده است و نشان می دهد اجداد وی از علویان طبرستان بوده اند، اما جد پدر وی یک سده قبل از کتابت نسخه به نیشابور مهاجرت کرده است. این قرآن در 30 پاره مجزا همراه با ترجمه فارسی به خط نسخ کهن و احتمالا در نیشابور کتابت شده است.

متن کامل این نوشته که در آینه پژوهش، ش 177، مرداد و شهریور 98 منتشر شده است، در لینک زیر بخوانید.

دریافت