کد مطلب : 6406
28 آبان 1397 - 20:03
تعداد بازدید : 663 بار
اخبار » گزارش

آنچه در ادامه می آید فهرستِ پایان‌نامه‌هایِ دفاع‌شده با موضوعِ نسخه‌خطّی در دانشگاه‌هایِ ایران است که طیِ سال‌هایِ 1395 تا 1397 دفاع شده است: (بخش اول و بخش دوم و بخش سوم)

- تصحیحِ نسخه‌خطّیِ «مثنوی حُسن جهانگیر»-از: غیاث‌الدّین منصور ریاضی رازی (قرن سیزدهم هجری)

نامِ پژوهشگر: سهیلا حسن‌زاده مقدّم جورشری

استاد راهنما: دکتر یوسف اسماعیل‌زاده

دانشگاهِ پیام نور استان گیلان، مرکزِ پیام نور رشت، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1397.

 

- مقدّمه، تصحیح و تعلیقاتِ دیوانِ اشعار محمّدرضا نوعی خبوشانی

نامِ پژوهشگر: مهرداد مقصودیان نژاد

استاد راهنما: دکتر علی اصغر باباسالار

دانشگاهِ تهران، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1397.

 

- تصحیحِ و تحقیقِ بخشِ بیستم «صفوه التّفاسیر»- از: علّامه شبر (از ابتدایِ سوره نبا تا آخرِ قرآن)

نامِ پژوهشگر: زهره انتخابیان

استاد راهنما: دکتر محمّد علی رضایی کرمانی نسب‌پور

دانشگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ الهیات و معارفِ اسلامی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

 

- تصحیحِ و تحقیقِ بخشِ نوزدهم «صفوه التّفاسیر»- از: علّامه شبر (از ابتدایِ سوره جمعه تا آخرِ سوره مرسلات)

نامِ پژوهشگر: نرجس صاحب علم

استاد راهنما: دکتر علی اسدی اصل

دانشگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ الهیات و معارفِ اسلامی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیحِ و تحقیقِ بخشِ هجدهم «صفوه التّفاسیر»- از: علّامه شبر (از ابتدایِ سوره ذاریات تا انتهایِ سوره صف)

نامِ پژوهشگر: مسعود لعل اوّل

استاد راهنما: دکتر صاحبعلی اکبری

دانشگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ الهیات و معارفِ اسلامی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیحِ و تحقیقِ بخشِ هفدهم «صفوه التّفاسیر»- از: علّامه شبر (از ابتدایِ سوره شوری تا انتهایِ سوره ق)

نامِ پژوهشگر: رقیّه اکبر نژاد رندی

استاد راهنما: دکتر علی اسدی اصلی

دانشگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ الهیات و معارفِ اسلامی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

(شایانِ ذکر است که بخش‌هایِ اوّل تا شانزدهم «صفوة التّفاسیر»، دانشگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ الهیات و معارفِ اسلامی، مقطع: کارشناسیِ ارشد در سال‌هایِ پیش تصحیح شده است)

 

- تصحیح و تحقیقِ «جبر و تفویض»-از: محمّد شفیع بن محمّد رفیع اصفهانی معروف به قاری بحار

نامِ پژوهشگر: انسی مخبری

استادِ راهنما: دکتر محمّد حسن نادم

دانشگاهِ ادیان و مذاهب، گروهِ شیعه‌شناسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیحِ متنِ منظومه «محزون و محبوب» -از: جمالی تبریزی، به همراهِ مقدّمه و توضیحات

نامِ پژوهشگر: عبّاس سبزی

استاد راهنما: دکتر محمّد رضایی

دانشگاهِ سمنان، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- تحقیق و تصحیح «تحفة العشّاق»- تالیف: محمّد کریم شریف قمی

نامِ پژوهشگر: حسین رسولی

استادِ راهنما: آیت‌الله دکتر احمد عابدی

دانشگاهِ آزاد اسلامی واحدِ علوم تحقیقات، دانشکده فلسفه و الهیّات، گروهِ تصوّف و عرفانِ اسلامی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع:1395.

 

- بررسیِ شخصیّت‌شناسیِ شهرزاد با رویکردِ اساطیری در نسخه‌هایِ شرقی؛ عنوانِ عملیِ تصویرسازیِ مجرّد و مفهومیِ قصّه شهرزاد (داستان مدخلِ هزار و یک‌شب)

نامِ پژوهشگر: کیمیا بیدار

استاد راهنما: دکتر یعقوب آژند

دانشگاهِ تهران، دانشکده هنرهایِ زیبا، گروهِ تصویرسازی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

 

- تصحیحِ کتابِ «مَن لَا یَحضرهُ الأدیب» همراه با مقدّمه، شرح و تعلیق (بخشِ اوّل)

نامِ پژوهشگر: سلمان بحری

استاد راهنما: دکتر غلامعبّاس رضایی هفتادر

دانشگاهِ تهران، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ عربی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1397.

 

- تصحیحِ کتابِ «مَن لَا یَحضرهُ الأدیب» همراه با مقدّمه، شرح و تعلیق (بخشِ دوّم)

نامِ پژوهشگر: علی پورعبدالله

استاد راهنما: دکتر غلامعبّاس رضایی هفتادر

دانشگاهِ تهران، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، گروهِ زبان و ادبیاتِ عربی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1397.

 

- تصحیحِ «کنزاللّطائف»- تالیفِ: احمد بن علی بن احمد سمرقندی

نامِ پژوهشگر: فروغ شهامت

استاد راهنما: دکتر محمود ندیمی هرندی

دانشگاهِ پیام‌نور مرکزِ بین‌الملل ایتالیا، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- تصحیح و تحلیلِ «جامع‌الفوائد»- تالیفِ: نوازش علی‌خان حیدرآبادی (شیدا)

نامِ پژوهشگر: سیّد حامد نقدی بیکی

استاد راهنما: دکتر محمود ندیمی هرندی

دانشگاهِ پیام‌نور مرکزِ خرّم‌آباد، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- بررسیِ میزانِ کتابتِ علومِ قرآنی و تفاسیرِ فارسی و عربی بر مبنایِ بررسی و فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ کتاب‌خانه علّامه رفیعی قزوین از نظرِ کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی

نامِ پژوهشگر: علی عیوضی

استاد راهنما: دکتر فریبا افکاری

دانشگاهِ شهید بهشتی، گروهِ ایرانشناسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396.

 

- بررسیِ پیدایش و شکل‌گیریِ خطِ ایرانیِ نستعلیق در نسخه‌هایِ سده هشتم هجری براساسِ بیاضِ تاج‌الدّین احمد وزیر

نامِ پژوهشگر: دلارام کاردار طهران

استاد راهنما: دکتر حمید رضا قلیچ‌خانی

بنیادِ ایران‌شناسی، گرایشِ اصولِ نسخه‌شناسی و مرمّتِ نسخه‌هایِ خطّی و نسخه‌آرایی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

 

تصحیح و تحقیقِ رساله «جبر و مقابله»- تالیفِ: ملک محمّد اصفهانی

نامِ پژوهشگر: اعظم محمودی

استادِ راهنما: دکتر حنیف قلندری

دانشگاهِ آزاد اسلامی واحدِ علوم تحقیقات، دانشکده الهیّات و فلسفه، گروهِ تاریخِ علم، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع:1395.

 

- تصحیحِ انتقادیِ کتابِ «الذّخیره» سیّد مرتضی (از باب ِامامت) و مقایسه مبانیِ فکریِ آن با کتابِ «شرح الاصول الخمسه» قاضی عبدالجبّار

نامِ پژوهشگر: محمّد سبط طباطبایی یزدی

استاد راهنما: دکتر حامد ناجی اصفهانی

دانشگاهِ ادیان و مذاهب، گروهِ مذاهبِ اسلامی، مقطع: دکتری، سالِ دفاع: 1395.

 

- پژوهشي بر خوانش نمادين تصويري نسخه «منطق الطّير عطّار» مكتب هرات و اصفهان (مطالعه موردي 8 نگاره)

نامِ پژوهشگر:  آتوسا شاملو منتظر مقدّم

استاد راهنما: دکتر مینا صدری

دانشگاهِ تهران، دانشکده هنرهایِ زیبا، گروهِ هنرهایِ تجسّمی، مقطع:  کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

 

- تصحیحِ کتابِ «مترادف‌الالفاظ» اثرِ عبدالکریم بن شیخ راجن غزنوی

نامِ پژوهشگر: یدالله رادبخش

استاد راهنما: داود محمّدی

دانشگاهِ سمنان، دانشکده ادبیات و علومِ انسانی، مقطع: دکتری، 1395.

 

- تصحیحِ انتقادیِ «مخزن الانشا» (همراه با مقدّمه، تعلیقات و فهارس)

نامِ پژوهشگر: سیّد شکوفه اکبرزاده

استاد راهنما: دکتر عبدالله رادمرد

دانشگاهِ فردوسی مشهد، گروهِ الهیات و معارفِ اسلامی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1395.

تهیه و تنظیم: لیلی عبدی خجسته

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

38 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
379
1270
4382
123710
15482928