کد مطلب : 6773
21 ارديبهشت 1398 - 17:55
تعداد بازدید : 289 بار
اخبار » گزارش

فصلنامه «فکر و نظر» در سالِ 1960 از دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر در شهرِ عَلیگَر هندوستان به زبانِ اردو منتشر شد. این مجلّه هنوز هم منتشر می‌شود. در گذشته مقالاتِ پرمغزی از دانشمندانِ شبه‌قارّه در آن منتشر می‌شود. ویژه‌نامه‌هایِ این مجلّه هنوز هم منبعِ مهمِ تحقیقی به شمار می‌روند: مهم‌ترینِ آنها: «ویژه‌نامه نامورانِ عَلیگَر» در سه شماره؛ «ویژه‌نامه مرزا غالب دهلوی»؛ «ویژه‌نامه اقبال»؛ «ویژه‌نامه قرآن»؛ «ویژه‌نامه ساینس»؛ «ویژه‌نامه نهضتِ آزادی در سالِ 1857»؛ «ویژه‌نامه ادبیاتِ فارسی»؛ «ویژه‌نامه داستان».

- «مسلمانانِ هندوستان و رنسانس در بَنگالِ قرنِ نوزدهم میلای»، مقاله‌نویس: پروفسور اقتدار حسین، سال: 2011، جلد 48، شماره 2.

- «فتاوی تاتارخانی»، مقاله‌نویس: پروفسور ظفرالاسلام، سال: 2011، جلد 48، شمراه 4.

- «سفرنامه حج- به فارسی از نوّاب مصطفی خان شیفته»، مقاله‌نویس: پروفسور ظفر احمد صدّیقی، سال: 2011، جلد 48، شماره 4.

- «ماخذِ مثنویِ مولانا روم»، مقاله‌نویس: امتیاز احمد، سال: 2011، جلد 48، شماره 4.

- «شاعرانِ دوره شاه‌جهان»، مقاله‌نویس: محمّد قمر عالَم، سال: 2011، جلد 48، شماره 4.

- «غزلِ فارسیِ غالب»، مقاله‌نویس: پروفسور قاضی جمال حسین، سال: 2012، جلد 49، شماره 1.

- «برررسیِ نثرِ دریایِ عشق»، مقاله‌نویس: دکتر شهاب‌الدّین ثاقب، سال: 2012، جلد 49، شماره 1.

- «شعرهایِ آواره ‌گرد- به فارسی»، مقاله‌نویس: نوّاب رحمت‌الله خان شروانی، سال: 2012، جلد 49، شماره 1.

- «مکاتیبِ سنایی، به تصحیحِ پروفسور نذیر احمد»، مقاله‌نویس: پروفسور ظفر احمد صدّیقی، سال: 2012، جلد 49، شماره 4.

- «تاثیرِ مثنوی‌هایِ فارسی بر مثنوی‌هایِ عربی»، مقاله‌نویس: دکتر مسعود انوری علوی کاکوروی، سال: 2013، جلد 50، شماره 4.

- «ذکر میر تقی میر در تذکره‌هایِ فارسی و اردو»، مقاله‌نویس: پروفسور عایشه سعید، سال: 2014، جلد 51، شماره 1.

- «فرقه کَرّامیه در آئینه تاریخ»، مقاله‌نویس: پروفسور اقتدار حسین صدیقی، سال: 2014، جلد 51، شماره 2.

- «پیشرفتِ علمِ طیور در هندوستان و معرّفیِ آثارِ دکتر سالم علی»، مقاله‌نویس: محمّد طفیل، سال: 2014، جلد 51، شماره 2.

- «بررسیِ کوتاهِ آغازِ روزنامه‌نگاری در ایران»، مقاله‌نویس: دکتر حنا یاسمین، سال: 2014، جلد 51، شماره 2.

- «گره‌گشایی‌هایِ رموزِ صوفیه و رساله قشیریه»، مقاله‌نویس: پروفسور محمّد فیضان بیگ، سال: 2014، جلد 51، شماره 3.

- «سفرنامه شبلی نعمانی»، مقاله‌نویس: دکتر خالد حیدر، سال: 2015، جلد 52، شماره 1.

- «مثنویِ صبحِ امید از شبلی نعمانی»، مقاله‌نویس: دکتر سراج‌الدّین اجملی، سال: 2015، جلد 52، شماره 1.

- «خدماتِ مسلمانان در زمینه علاج‌العین»، مقاله‌نویس: زکریّا ورک، سال: 2015، جلد 52، شماره 2.

- «تالیفاتِ شیخ عبدالحق محدّث دهلوی»، مقاله‌نویس: دکتر عبدالسّلام جیلانی، سال: 2015، جلد 52، شماره 3.

- «روابطِ شیخ عبدالحق محدّث دهلوی با علما، امرا و سلاطینِ هم‌عصرش»، مقاله‌نویس: دکتر عبدالسّلام جیلانی، سال: 2015، جلد 52، شماره 4.

- «غزل‌هایِ فقیر دهلوی»، مقاله‌نویس: دکتر تنویر حسن، سال: 2015، جلد 52، شماره 4.

- «مراکزِ فرهنگی که از سویِ سلاطینِ دهلیِ دوره میانی در هندوستان در کنارِ رودخانه جمنا تاسیس شده بودند»، مقاله‌نویس: پروفسور اقتدار حسین صدیقی، سال: 2016، جلد 53، شماره 1.

- «ابوریحان بیرونی؛ بانیِ تطبیقِ ادیان»، مقاله‌نویس: زکریّا ورک، سال: 2016، جلد 53، شماره 2.

- «تقریظِ آئینِ اکبری»، مقاله‌نویس: دکتر محمّد تقی عثمان، سال 2018، جلد 55، شماره 2.

- «دکتر سیّد ارشد حسین؛ دانشمندِ برجسته در حوزه ادبیاتِ فارسی در هندوستان»، مقاله‌نویس: دکتر مکرم علی، سال 2018، جلد 55، شماره 2.

- «ترجمه‌هایِ انوارِ سهیلی به زبانِ اردو»، مقاله‌نویس: دکترامتیاز احمد، سال: 2018، جلد 55، شماره 4.

- «فقرات؛ کتابِ نایابی به فارسی از سر سید احمد خان»، مقاله­ نویس: دکتر شمس بَدایونی، سال: 2018، جلد 55، شماره 4.

- «کتاب­ هایِ جدید مستشرقین درباره سیرت»، مقاله­ نویس: عبدالرحیم قدوایی، سال: 2019، جلد 56، شماره 1.

- «تاثیر عربی بر قصیده­ سراییِ فارسی»، مقاله ­نویس: دکتر ظفر احمد صدیقی، سال: 2019، جلد 56، شماره 1.

- «میر تقی میر در تذکره شاعرانِ فارسی»، مقاله­ نویس: دکتر شهاب­ الدین ثاقب، سال: 2019، جلد 56، شماره 3.

 

برخی از شماره‌هایِ مختلفِ مجلّه «فکر و نظر» در سایتِ ریخته قابلِ مطالعه است:

https://www.rekhta.org/emagazines/fikr-o-nazar-aligarh

و تمامِ شماره‌هایِ سالِ 2014 به بعد از این لینک قابلِ دانلود است:

https://www.amu.ac.in/fnazar.jsp?did=10184&lid=Magzine

 با سپاس از دکتر شمیم ارشاد اعظمی، هندوستان.

بخشِ اوّل

 

بخشِ دوم

 

 

 

کد امنیتی
تازه کردن