کد مطلب : 6321
04 آبان 1397 - 19:20
تعداد بازدید : 538 بار
اخبار » مقالات

ديوان خاقاني، از آثار گرانسنگ ادبيات فارسي بوده و نسخه هاي مختلفي از آن در دست است.اين اثر، تاکنون چندين بار تصحيح شده و هر کدام از اين تصحيحات، نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند. از علل نبود تصحيح علمي و منقح از اين ديوان، عدم شناخت نسخه اصل يا نزديک به اصل ديوان خاقاني بوده است. اين عامل و عدم تلاش براي شناخت نسخه اصل بر اساس معيارهاي علمي متن شناسي و نسخه شناسي، سبب شده تا مصححان ضبطهايي را از نسخه بدلهاي ديوان، جايگزين کرده و در مورادي با درک متن شناسانه و ذوق خاقاني شناسي خود، متن را تصحيح کنند که سبب خطا در ضبط و تصحيح شده است. در اين مقاله تلاش بر آن است تا اصالت و اعتبار نسخه هاي ديوان خاقاني، با پژوهشي در ويژگيهاي سبکي، لغوي و زباني خاقاني و انطباق اين ويژگيها در نسخ متفاوت و همچنين اشارات و تلميحات متفاوت در ديوان خاقاني و دقت و صحت ضبط و بي دقتي و دخل و تصرف کاتبان، مورد ارزيابي قرار گيرد. با بررسي علمي و انتقادي نسخ ديوان خاقاني از اين لحاظ، روشن مي گردد که اصالت و اعتبار نسخه لندن (نسخه ل)، بيشتر از ديگر نسخ است و با اعتماد به اين نسخه، مي توان تصحيحي علمي و انتقادي و منقح از ديوان خاقاني ارائه داد.

این مقاله در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) :   بهار 1397 , دوره  11 , شماره 1 منتشر شده است.

دریافت مقاله

 

 

 

کد امنیتی
تازه کردن