کد مطلب : 6924
25 آبان 1398 - 10:15
تعداد بازدید : 313 بار
اخبار » مقالات
پرینت

پژوهش پیش رو مطالعه شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از اواخر سده هفتم تا سده سیزده هجری است و نقش این جریانات بر سرچشمه پیدایش و تکامل خط نستعلیق است.

پژوهش حاضر سعی دارد تاثیر این جریانات را بر تجمیع روح اراده ملی ایرانیان و ایجاد ابداع و نوآوری در شرایط زمانی فوق را مورد شناسایی قرار دهد. سپس خط سیرتاریخی هنرمندان نستعلیق نویس در این مقاله به تصویر درآمده است، برای آسانی کار پژوهشگران و دانشجویان برای شناخت هنرمندان نستعلیق نویس. از دیگر اهداف این مقاله نگاهی کوتاه به زیباییشناسی و تناسبات در خط نستعلیق و شناخت دوره های زمانی این خط در عصر قاجار است.

این مقاله نگاشته مریم شفیعی علویجه و آزاده محرابی است و در کتاب مجموعه مقالات همایش ملی خوشنویسی و نگارگری، 28 و 29 فروردین 98 دانشگاه هنر اصفهان منتشر شده است، که می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

دریافت