«کتاب‌خانه رضا رامپور» در هندوستان مجلّه‌ای به نامِ «جَرنَل» منتشر می‌کند که بیشترِ مقالاتِ آن به موضوعِ تراثیاتِ زبان‌هایِ اردو، فارسی و عربی می‌پردازد.

تقریباً در هر شماره میراثِ سرزمین رامپور یا نسخه‌خطّیِ موجود در کتاب‌خانه رضا رامپور مقاله‌ای چاپ می‌شود. تصویر نسخه‌خطیِ مصوّری از خودِ کتاب‌خانه، زینت‌بخشِ سرورقِ هر شماره مجله است. در زیر، فهرستِ مقالاتِ تراثیِ «جَرنَل» به ترتیبِ نامِ مقاله‌نویسان، از شماره 1 (سالِ: 1989) تا شماره 30 (سالِ: 2016) آمده است:

- «برخی از تالیفاتِ مهمِ منشی انوار حسین تسلیم» // مقاله‌نویس: آذرمیدخت صفوی- شماره 8 و 9.

- «دو کتابِ ابن رشیق: العمدة و شعر العرب در نگاهِ علامه شبلی نعمانی» // مقاله‌نویس: آذرمیدخت صفوی- شماره 22 و 23.

- «رسمِ دنیا؛ منبعی مهم و جالب از آداب و رسومِ هندوستانی‌ها در قرنِ 19 میلادی» (نسخه‌خطّیِ فارسی، تالیف: محمّد علی خان عرف نواب دولها شمس‌آبادی) // مقاله‌نویس: آذرمیدخت صفوی- شماره 28.

- «تالیفِ نادر و غیرمطبوعه‌ای از القریزی» // مقاله‌نویس: مختارالدّین احمد آرزو- شماره 2.

- «چند کتاب‌ِ مهم درباره وفیات‌نگاری» // مقاله‌نویس: مختارالدّین احمد آرزو- شماره 8-9.

- «چند کتاب‌خانه شرقی در سرزمینِ رامپور» // مقاله‌نویس: مسرّت حسین خان آزاد- شماره 2.

- «نخستین نشریه به زبانِ اردو در منطقه روهیل کَند»(هفته‌نامه دبدبه اسکندری، سردبیر: شاه محمد فضل حسن صابری، تاریخِ چاپ: 1866) // مقاله‌نویس: مسرّت حسین خان آزاد- شماره 10 – 11.

- «زندگی و آثارِ مولانا عبدالسلام خان» // مقاله‌نویس: مسرّت حسین خان آزاد، شماره 16-17.

- «اشعارِ فارسیِ حضرت شاه نیاز بریلوی» // مقاله‌نویس: آصفه زمانی، شماره 6-7.

- «حرفه و صنعت و صنعتگر در منطقه روهیل کَند» // مقاله‌نویس: ابن حسن خورشید، شماره 4-5.

- «اسلحه‌سازی در منطقه روهیل‌کَند» // مقاله‌نویس: ابن حسن خورشید، شماره 12-13.

- «فروغِ زبانِ اردو در سرزمین رامپور در دوره نواب کلب علی خان» // مقاله‌نویس: ابن حسن خورشید، شماره 16-17.

- «آثارِ ملا محمود جون‌پوری» // مقاله‌نویس: ابوالعرفان نَدوی، شماره 1.

- «مسائلِ اساسیِ تصحیحِ متن در زبانِ اردو» // مقاله‌نویس: ابوالکلام قاسمی، شماره 20-21.

- «زندگی و آثارِ مولانا سلام‌الله رامپوری » // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 4-5.

- «خدماتِ عربیِ علمایِ سرزمینِ رامپور» (معرّفیِ 45 تن از علماء به همراهِ آثارِ علمی، ادبی و دینی‌اشان)// مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 6-7.

- «ویژه‌نامه‌هایِ مجلّات که در کتاب‌خانه رضا رامپور نگهداری می‌شوند» (مشخصّاتِ کامل240 عنوان ویژه‌نامه)// مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 6-7.

- «نسخه‌هایِ خطّیِ دیوانِ مصحفی در کتاب‌خانه رضا رامپور» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 8-9.

- «تاریخ‌نگارانِ عرب در هندوستان» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 10-11.

- «بررسیِ فهرست‌ نسخه‌هایِ خطّیِ کتاب‌خانه رضا رامپور و شیوه فهرست‌نویسیِ آن‌ها» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 12-13.

- «آئینه حیرت؛ داستانِ ادبی و سندی مهم» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 14-15.

- «فهرست‌نویسی و نگهداریِ نسخه‌هایِ خطّیِ اسلامی» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 18-19.

- «جامعه هندوستانِ قدیم در نوشته‌هایِ سیّاحانِ عرب» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 22-23.

- «عجائباتِ هند: نگاهی به سفرنامه ابن‌بطوطه» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 24-25.

- «تاریخِ بَنارَس؛ معرّفیِ نسخه‌خطّی به زبانِ اردو در کتاب‌خانه رضا رامپور»(مولف: محمد رفیع رضوی عالی)  // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 28.

- «زندگیِ سلاطینِ هند با مطالعه ملفوظات» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 30.

- «فهرستِ متفرّقی از 319 عنوان نسخه‌هایِ خطّیِ فارسی» // مقاله‌نویس: ابوسعد اصلاحی، شماره 30.

- «جایگاهِ محمّد غیاث‌الدّین رامپوری در بینِ فرهنگ‌نویسانِ هندوستانی» // مقاله‌نویس: احسن‌الظّفر، شماره 8-9.

- «اهمّیّتِ فرامینِ شاهی و اسناد و مسئله ترجمه آن‌ها» // مقاله‌نویس: احسن‌الظّفر، شماره 20-21.

- «روابطِ فرهنگی و اقتصادیِ هند و مصر در عصرِ کنونی» // مقاله‌نویس: احسن‌الظّفر، شماره 22-23.

- «هندوستان دوره میانی با تکیه بر چهار عنصر- تالیف: مرزا عبدالقادر بیدل دهلوی» // مقاله‌نویس: احسن‌الظّفر، شماره 24-25.

- «دو نسخه‌خطّی مهم از دو کتابِ برجسته تصوف: فصوص الحکم (مولف: محی الدّین عربی) و عوارف المعارف (مولف: شهاب‌الدّین سهروردی)» // مقاله‌نویس: احمد خان، شماره 6-7.

- «مسالک الابصار فی ممالک الامصار؛ منبعِ مهمی از قرنِ چهاردهم میلادی – تالیف: شهاب‌الدّین عبدالعبّاس احمد بن یحیی بن فضل الله العمری» // مقاله‌نویس: احمد خان، شماره 28.

- «سخنرانیِ کلیدی که در همایشِ: مسائلِ تصحیحِ متن و راه‌کارهایِ آن در  21 دسامبر 2009 در کتاب‌خانه رضا رامپور ایراد شد» // مقاله‌نویس: اخترالواسع، شماره 20-21.

- «خودنوشت‌ و سفرنامه‌ها؛ معرّفیِ برخی از منابعِ هندوستان دوره میانی» // مقاله‌نویس: اخترالواسع، شماره 24-25.

- «مراکزِ آموزشِ اسلامی در شهرِ آگرا» // مقاله‌نویس: اختیار جعفری، شماره 10-11.

- «چند نشریه مهم در شهرِ آگرا: تیرهوین صدی، زمانه، صلایِ عام، نقّاد، شاعر» // مقاله‌نویس: شماره 12-13.

- «نسخه خطّی غرائب‌اللّغات؛ تالیف: سراج‌الدّین علی‌خان آرزو» // مقاله‌نویس: اختیار جعفری، شماره 16-17.

- «شاه عبدالقادر محدّث دهلوی و موضح قرآن» // مقاله‌نویس: اخلاق حسین قاسمی، شماره 3.

- «شیخ الهداد فیضی (الله داد فیضی – مولفِ: مدار الافاضل؛ اکبرنامه؛ تاریخِ همایون‌شاهی)» // مقاله‌نویس: ادریس احمد، شماره 4-5.

- «آثارِ تاریخیِ شهرِ بَریلی» // مقاله‌نویس: لطیف حسین ادریس، شماره 6-7.

- «نامه‌هایِ مرزا غالب دهلوی به نامِ عبدالمجید جنون بریلوی» // مقاله‌نویس: لطیف حسین ادریس، شماره 8-9.

- «روشِ تاریخ‌نگاریِ حکیم نجم‌الغنی‌خان با تکیه بر اخبارالصّنادید» // مقاله‌نویس: اسد رضا، شماره 14-15.

- «هندوستان در کتابِ البیرونی» // مقاله‌نویس: اسد رضا، شماره 22-23.

- «تحفة‌السّعداء؛ منبعِ مهمی از قرنِ نهم و دهم هجری»(ملفوظاتِ شیخ سعد که خواجه کمال‌الدّین گردآوری کرده است)// مقاله‌نویس: اسد رضا، شماره 30.

- «آغازِ تاریخ‌نگاری به زبانِ اردو: قصه و احوالِ روهیلا؛ مولف: رستم علی بجنوری، تالیفِ قرنِ هجدهم میلادی، تدوینِ کتاب از: قاضی عارف حسین  » // مقاله‌نویس: اقتدار حسین صدّیقی، شماره 4-5.

- «خدمات محمّد پَکتال؛ یک انگلیسیِ تازه مسلمان» // مقاله‌نویس: اقتدار حسین صدّیقی، شماره 8-9.

- «تالیفاتِ فارسی و اردو قائم چاند پوری و نقشِ سرزمین‌هایِ کَتیهر و رامپور در گسترش زبانِ اردو » // مقاله‌نویس: اقتدار حسین صدّیقی، شماره 20-21.

- «تصحیحِ نسخه‌هایِ خطّیِ فارسیِ مربوط به دوره هندوستان میانی و ترجمه آنها به زبانِ اردو و انگلیسی» // مقاله‌نویس: اقتدار حسین صدّیقی، شماره 20-21.

- «سفرنامه بخارا شریف- تالیف: حافظ محمّد فاضل خان بَریلوی» // مقاله‌نویس: اقتدار حسین صدّیقی، شماره 24-25.

- «نقشِ زبان و ادبیاتِ فارسی در گسترشِ فرهنگِ مشترکِ هندو-اسلام» // مقاله‌نویس: اقتدار حسین صدّیقی، شماره 26-27.

- «بساتین الانس؛ منبعیِ تاریخی»(این کتاب به نثرِ فارسی است و مولفِ آن:  اختسان.) // مقاله‌نویس: اقتدار محمّد خان، شماره 28.

- «البیرونی و هندوستان» // مقاله‌نویس: اقتدار محمّد خان، شماره 24-25.

- «شاعرانِ نعت‌گویِ هندو مذهب» // مقاله‌نویس: اقتدار محمّد خان، شماره 26-27.

- «افاده، نشریه‌ای قدیمی که در شهرِ آگرا چاپ می‌شد، تاریخِ چاپ: 1914، صاحب امتیاز و سردبیر: نوّاب حاجی محمّد اسماعیل خان» // مقاله‌نویس: اکبر رحمانی، شماره 12-13.

- «بیاضِ مهمی در موزه ملّی [دهلی]شامل 144 ورق، دارایِ نمونه‌هایی از شعرهایِ شاعران و اقتباساتِ نثرنویسان» // مقاله‌نویس: امیر حسن عابدی، شماره 1.

- «من و سرزمینِ رامپور» // مقاله‌نویس: امیر حسن عابدی، شماره 2.

- «ترجمه‌هایِ فارسیِ تازه‌ کشف شده‌ای از کتاب‌هایِ هندوها: مَهابارات؛ بَگوَت گیتا؛ شَری مَد بَگوَت» // مقاله‌نویس: امیر حسن عابدی، شماره 3.

- «سفرنامه آنَند رام مُخلص؛ این متن را دکتر اظهر علی تصحیح کرده بود. نسخةخطّیِ آن در کتاب‌خانه رضا رامپور نگهداری می‌شود» // مقاله‌نویس: امیرحسن عابدی، شماره 8-9.

- «نسخة‌خطیِ مصوّرِ دیوانِ حافظ» // مقاله‌نویس: امیرحسن عابدی، شماره 10-11.

- «غنایی کشمیری» // مقاله‌نویس: امیرحسن عابدی، شماره 12-13.

- «شناختِ نسخه‌هایِ خطّیِ فارسی» // مقاله‌نویس: امیرحسن عابدی، شماره 18-19.

- «تاریخِ ولادتِ مرزا غالب دهلوی با توجّه به مراسلات و مکتوبات» // مقاله‌نویس: اِچ.اِی.سعید، شماره 12-13.

- «ترجمه‌هایِ مشهور از زبانِ عربی به اردو» // مقاله‌نویس: بدرالدّین حافظ، شماره 20-21.

- «ازدواج‌هایِ علمایِ هند با عرب‌ها» // مقاله‌نویس: بدرالدّین حافظ، شماره 22-23.

- «خدماتِ علمیِ علمایِ سرزمینِ رامپور» // مقاله‌نویس: بهاوالحق رضوی، شماره 2.

- «زندگی و آثارِ مولانا عبدالدّائم جلالی» // مقاله‌نویس: بهاوالحق رضوی، شماره 4-5.

- «احساناتِ صوفیایِ کرام» // مقاله‌نویس: بهاوالحق رضوی، شماره 10-11.

- «مولانا عبدالسّلام خان رامپوری» // مقاله‌نویس: بهاوالحق رضوی، شماره 14-15.

- «نقشِ سرزمینِ اَمروهه در تاریخ‌نگاری به همراهِ نامِ کتاب‌ها» // مقاله‌نویس: تابان نقوی، شماره 4-5.

---------------------------------------------------------------

پی‌نوشت:

[*] دراینجا، با توجّه به موضوعِ «پایگاهِ خبریِ نسخ‌خطّیِ بساتین»، فقط مقاله‌هایِ تراثیِ «جَرنَل» آورده شده است و مقالاتی که دربارة ادبیاتِ معاصر اردو ، فارسی یا عربی هستند، آورده نشده است. البّته در بخشِ پایانیِ این فهرست که در روزهایِ آتی در همین سایت خواهد آمد، نمایه تمامِ مقالاتِ «جَرنَل» به همراهِ عنوانِ اردو به صورتِ جدول‌بندی آورده خواهد شد.

 

با سپاسِ از خانم ساجده شیروانی، فهرست‌نویسِ محترم کتاب‌خانه رضا رامپور، هندوستان.

بابتِ ارسالِ تصویرها، تشکر از دکتر شمیم ارشاد اعظمی، هندوستان.

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

47 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
452
1910
4187
42808
16721007