«کتاب‌خانه رضا رامپور» در هندوستان مجلّه‌ای به نامِ «جَرنَل» منتشر می‌کند که بیشترِ مقالاتِ آن به موضوعِ تراثیاتِ زبان‌هایِ اردو، فارسی و عربی می‌پردازد. تقریباً در هر شماره میراثِ سرزمین رامپور یا نسخه‌خطّیِ موجود در کتاب‌خانه رضا رامپور مقاله‌ای چاپ می‌شود. تصویر نسخه‌خطیِ مصوّری از خودِ کتاب‌خانه، زینت‌بخشِ سرورقِ هر شماره مجله است. در زیر، فهرستِ مقالاتِ تراثیِ «جَرنَل» به ترتیبِ نامِ مقاله‌نویسان، از شماره 1 (سالِ: 1989) تا شماره 30 (سالِ: 2016) آمده است: (بخشِ اوّل)

- «تاریخ و فرهنگ در سفرنامه مُخلص- تالیف: آنندرام مخلص» // مقاله‌نویس:تبسّم صابر، شماره 24-25.

- «تحفة المجاهدین فی بعض اخبار البرتکالین؛ منبعِ مهمِ عربی درباره تاریخ و فرهنگِ مالابار، مولف: شیخ زین الدّین معبری، قرنِ دهم هجری» // مقاله‌نویس: تبسّم صابر، شماره 28.

- «خیرالمجالس؛ منبعِ مهمی از تاریخ و فرهنگِ دوره سلطنت»(این کتاب، ملفوظاتِ خواجه نصیرالدّین محمود چراغ دهلوی است که مریدش- حمید قلندر- بین 1354و 1355م گردآوری کرده بود) // مقاله‌نویس: تبسّم صابر، شماره 30.

- «چاپ‌خانه‌ها و مطبوعاتِ اردو زبان در شهرِ بَدایون» // مقاله‌نویس: تسلیم غوری بَدایونی، شماره 10-11.

- «خدماتِ اجتماعی و ادبیِ خاندانِ عبّاسیِ منطقه بَدایون» // مقاله‌نویس: تسلیم غوری بَدایونی، شماره 16-17

- «سرزمینِ روهیل کَند؛ درختِ فرهنگ و تمدّنِ ما» // مقاله‌نویس: تنویر احمد علوی، شماره 6-7

- «روهیل کَند؛ یک شکارگاه» // مقاله‌نویس: تنویر احمد علوی، شماره 8-9.

- «خدماتِ اجتماعیِ صوفیایِ کِرام» // مقاله‌نویس: جمال‌الدّین، شماره 10-11.

- « مشخّصاتِ کاملِ 9 کتیبه تاریخی به همراهِ عکس از منطقه سَنبَل در روهیل کَند» // مقاله‌نویس:جمال محمّد صدیقی، شماره 4-5.

- «مجموعه‌ای گمنام در خانه محمّد رفیق خان، تال کتورا، شهرِ تونک، ایالتِ راجستان» // مقاله‌نویس: جمیل احمد، شماره 18-19.

- «کتاب‌‌خانه‌هایِ شرقی؛ مسائل و آینده آنها(درجه بندی، فهرست‌نویسی، نگهداری، مرمّت، نیاز به افرادِ باتجربه و دارایِ مدرک» // مقاله‌نویس: حبیب‌الرّحمان چغتایی، شماره 12-13.

- «روابطِ علمیِ شهرهایِ میوات و رامپور» // مقاله‌نویس: حبیب‌الرّحمان میواتی، شماره 2.

- «حضرت راز بَریلوی؛ صوفیِ باکمالی در منطقه روهیل کَند» // مقاله‌نویس: حسن احمد نظامی، شماره 8-9.

- «تاریخِ بدیع؛ طولانی‌ترین مثنوی در زبانِ اردو- تالیف: امیرالله تسلیم» // مقاله‌نویس: حسن احمد نظامی، شماره 18-19.

- «تذکره خزانه عامره- تالیف : آزاد بِلگرامی» // مقاله‌نویس: حسن عبّاس، شماره 2.

- «شرائف عثمانی؛ منبعی از تاریخِ بِلگرام- تالیف: غلام‌حسین ثمین بِلگرامی، سالِ تالیف: 1159 هجری» // مقاله‌نویس: حسن عبّاس، شماره 3.

- «تذکره شعرایِ رامپور، زبان: فارسی و اردو. تالیف: جورج فانتوم(1822-1879) متخلّص به «صاحب» و «جرجیس»، نسخه‌خطّیِ کتاب‌خانه رضا رامپور» // مقاله‌نویس: حسن عبّاس، شماره 10-11.

- «نسخه‌هایِ خطّیِ دانشگاهِ بَنارس هندو، نسخه‌هایِ مُهردار، نسخه‌هایِ مصوّر، چندین نسخه از یک مولف، چنیدن نسخه از یک کتاب، مولفین و کاتبانِ هندو، کتاب‌هایی درباره مذهب هندو، ترجمه‌هایِ از سانسکریت به فارسی، دیوان ذرّه، اثارِ مرزا غالب دهلوی» // مقاله‌نویس: حسن عبّاس، شماره 18-19.

- «ترقیمه» // مقاله‌نویس:حسن عبّاس، شماره 3.

- «تذکره شعرایِ سَهسوان، مولف: ابوالکمال سید اعجاز احمد معجز، در دهه 50 قرنِ بیستم میلادی نوشته شده است، شاملِ حالات 55 شاعر است» // مقاله‌نویس: حسن عبّاس، شماره 4-5.

- «دو تذکره منسوب به مصحفی» // مقاله‌نویس: حسن عبّاس، شماره 8-9.

- «منشی محمّد صابر حسین صبا سَهسَوانی» // مقاله‌نویس: حنیف نقوی، شماره 14-15.

- «عرض دید یا عرض دیده؛ اصطلاحی در نسخه‌شناسی» // مقاله‌نویس: حنیف نقوی، شماره 18-19.

- «ارتباطِ مسلمانانِ هندوستان با مصر و حجاز با مطالعه سفرنامه» // مقاله‌نویس: خالد محمود، شماره 22-23.

- «هندوستان در سفرنامه‌هایِ یونانی‌ها و چینی‌ها» // مقاله‌نویس: خالد محمود، شماره 24-25.

- «تذکره حکومت‌المسلمین- مولف: حکیم مولوی وحیدالله ابن حکیم سعیدالله بَدایونی» // مقاله‌نویس: خلیق‌النّساء، شماره 28.

- «ملفوظاتِ اولیاء، نامِ ملفوظاتِ سلطان المشائخ حضرت نظام‌الدّین اولیاء است» // مقاله‌نویس: خلیق انجُم، شماره30.

- «چالش‌هایِ نگهداری از نسخه‌هایِ خطّی» // مقاله‌نویس: خلیق‌الله خان، شماره 12-13.

- «آثارِ باستانیِ شهرِ لَکنو» // مقاله‌نویس: خلیل خان کشمیری، شماره 2.

- «تاثیرِ تصوّف و بَکتی بر آداب و رسومِ مسلمانانِ هندوستان» // مقاله‌نویس: خواجه حسن ثانی نظامی، شماره ؟.

- «ملفوظاتِ مولانا شاه عبدالغنی پول‌پوری» // مقاله‌نویس: خورشید احمد شفقت اعظمی، شماره 30.

- «بررسیِ منابعِ چاپ نشده و اسنادِ دولتی مربوط به قیامِ سالِ 1857 در شهرهایِ مرادآباد و رامپور » // مقاله‌نویس: سیّد خورشید مصطفی رضوی، شماره 4-5.

- «تاثیرِ صوفیایِ کرام در هندوستان» // مقاله‌نویس: خشنود حسن، شماره 10-11.

- «جنبشِ ریشمی رومال [دستمالِ ابریشمی]؛ نقطه عطفی در جنگِ سالِ 1857 در هندوستان» // مقاله‌نویس: درخشان تاجور، شماره 3.

- «نواب خان بهادر خان؛ ستاره درخشانِ آسمانِ حُرّیت» // مقاله‌نویس: درخشان تاجور، شماره 6-7.

- «تواریخِ مظهری- مولف: مولوی مظهر حق، نسخه‌خطّیِ این کتاب در کتاب‌خانه رضا رامپور به نامِ فنِ تاریخِ روهیلا موجود است» // مقاله‌نویس: درخشان حسین، شماره 28.

- «مولوی فضل حق خیرآبادی و رامپور» // مقاله‌نویس: دلدار، شماره 2.

- «تذکره شجاعانِ روهیل کَند» // مقاله‌نویس: دلدار، شماره 3.

- «میراثِ گمشده؛ تذکره اجتماعی، ادبی، فرهنگی، زبانی و آداب و رسومِ پَتان‌هایِ شاه‌جهان‌پور» // مقاله‌نویس: رشید حسن خان، شماره 6-7.

- «رامپورِ سرزمینِ روهیل کَند؛ مرکزِ تدوین و تصحیح (یادی از ادیبان این شهر به ویژه مرحوم امتیاز علی عرشی)» // مقاله‌نویس: رشید حسن خان، شماره 6-7.

- «آغاز و ارتقاء مشاعره در منطقه رامپور» // مقاله‌نویس: رضوان احمد صدیقی، شماره 14-15.

- «تالیفیِ نادر و غیر مشهور از حکیم فخرالدّین خیالی» // مقاله‌نویس: رفاقت علی شاهد، شماره 14-15.

- «روزنامه پنجه فولاد، تاریخِ چاپ: نوامبر 1901، لاهور، سردبیر: منشی محمّد الدّین فوق» // مقاله‌نویس: رفاقت علی شاهد، شماره 16-17.

- «سندِ تاریخیِ از دوره‌ای معاصر: روزنامچه عبدالقادر- مولف: مفتی مولوی مرزا عبدالقادر غمگین، نقّاد و همعصرِ مرزا غالب دهلوی» // مقاله‌نویس: رفیق حسن خان، شماره 2.

- «روابطِ هندوستان و عرب‌ها؛ گذشته و حال و آینده» // مقاله‌نویس: ریاض‌الرّحمان شیروانی، شماره 22-23.

- «غیاث الدّین رامپوری و فرهنگش: غیاث‌اللغات» // مقاله‌نویس: ریحانه خاتون، شماره 6-7.

- «اُلتتمش و کتیبه مسجدِ ساخته شده به دستور او در شهرِ بَدایون» // مقاله‌نویس: ریحانه خاتون، شماره 8-9.

- «مهارت‌هایِ مصحّحِ متن» // مقاله‌نویس: ریحانه خاتون، شماره 18-19.

- «چالش‌هایِ لغت‌نویسی» // مقاله‌نویس: ریحانه خاتون، شماره 20-21.

- «بررسیِ ترجمه‌هایِ کتابِ حجة البالغة به زبانِ اردو» // مقاله‌نویس: زکی نور عظیم نَدوی، شماره 20-21.

- «تصویرهایِ حیوانات و پرندگان در نسخه‌هایِ خطّیِ مصوّرِ فارسی دوره مغول» // مقاله‌نویس: زهره نظامی، شماره 3.

- «زندگی و آثارِ مولانا عبدالسّلام خان» // مقاله‌نویس: ساجده شیروانی، شماره 16-17.

- «معرّفیِ عبدالسّلام خان رامپوری در بینِ مجموعه‌هایِ گمنام نسخه‌هایِ خطّی» // مقاله‌نویس: ساجده شیروانی، شماره 18-19.

- «جریده دانش؛ منبعی چاپ نشده از تاریخِ روهیل کَند- مولفِ نسخه‌خطّی: خواجه بیر مودودی چشتی لَکنوی» // مقاله‌نویس: ساجده شیروانی، شماره 28.

- «ملفوظاتِ یدالله؛ در آئینه فرهنگ و تمدنِ هندوستان- گردآورنده نسخه‌خطّی: محمود بن فضل الله» // مقاله‌نویس: ساجده شیروانی، شماره 30.

- «حجِ شاهانه یک نوّاب: گزارشِ سفرِ حجِ نوّابِ رامپور – کلب علی خان- از 25 دسامبر 1872 تا 6 مارس 1873» // مقاله‌نویس: عتیق جیلانی سالک، شماره 22-23.

- «سفرنامه بِن گَر؛ از: آنندرام مخلص» // مقاله‌نویس: عتیق جیلانی سالک، شماره 24-25.

- «تاریخ و فرهنگِ شمالِ هند با نگاهی به چهار بیت» // مقاله‌نویس: س.ش.عالَم، شماره 28.

- «نقشِ نوّاب‌ها در گسترشِ زبان و ادبیاتِ اردو» // مقاله‌نویس: سعادت‌الله خان، شماره 16-17.

- «دُر منظوم؛ یک مثنویِ فارسی – تالیف: مولوی غلام جیلانی رفعت» // مقاله‌نویس: سعادت‌الله خان، شماره 28.

- «آثار و ملفوظاتِ مولوی ارشاد حسین مُجدّدی» // مقاله‌نویس: سعادت‌الله خان، شماره 30.

- «تاثیرِ صوفیان بر جامعه، زبانِ فارسی، ادبیات و تاریخِ بیجاپور- با تکیه بر جوامع الکلم؛ ملفوظاتِ خواجه بنده‌نواز گیسو دراز» // مقاله‌نویس: شارد جمال انصاری، شماره 30.

- «مسائلِ نسخه‌شناسی» // مقاله‌نویس: شاهد ماهلی، شماره 18-19.

---------------------------------------------------------------

پی‌نوشت:                                 

[*] دراینجا، با توجّه به موضوعِ «پایگاهِ خبریِ نسخ‌خطّیِ بساتین»، فقط مقاله‌هایِ تراثیِ «جَرنَل» آورده شده است و مقالاتی که دربارة ادبیاتِ معاصر اردو ، فارسی یا عربی هستند، آورده نشده است. البّته در بخشِ پایانیِ این فهرست که در روزهایِ آتی در همین سایت خواهد آمد، نمایه تمامِ مقالاتِ «جَرنَل» به همراهِ عنوانِ اردو به صورتِ جدول‌بندی آورده خواهد شد.

با سپاس از خانم ساجده شیروانی، فهرست‌نویسِ محترم کتاب‌خانه رضا رامپور، هندوستان.

بابتِ ارسالِ تصویرها، تشکر از دکتر شمیم ارشاد اعظمی، هندوستان.

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

43 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
97
1917
5245
17092
16815944