از جمله مکاتبی که به تصویرسازی معراج پیامبر پرداخته‌اند، مکتب عثمانی است. این مکتب همواره در تصویرگری نسخه‌های ادبی و مذهبی خود، به زندگی پیامبر و حادثه‌ی معراج ایشان توجه کرده‌است. نسخه  اسکندرنامه‌ی احمدی جزو اولین نسخه‌هایی است که معراج پیامبر را تصویر سازی کرده است.

این نسخه در قصر عثمانی در ادرنه توسط هنرمندان تیموری و ترکمانی، برای دربار عثمانی تصویرسازی‌ شده‌است که اکنون در کتابخانه‌ی ونیز نگهداری می‌شود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای، ضمن اشاره‌ی اجمالی به سیر تحول تصویرسازی پیامبر و معراج نگاری در هنر عثمانی، به معرفی این نسخه و بررسی و تحلیل دو نگاره معراج و نشانه‌های بصری آن، در این نسخه می‌پردازد.

مهدی محمدزاده، سودا ابوالحسن مقدمی و رحیم چرخی نویسندگان این مقاله در دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی، سال سوم، ش9 هستند.

دریافت مقاله

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

26 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
110
1042
3712
6845
16246797