کد مطلب : 5334
16 مهر 1396 - 08:56
تعداد بازدید : 2983 بار
اخبار » مقالات
پرینت

دو کتاب «اسناد دبیرستان حکیم نظامی» و «دبیرستان صدوق قم»، کتابهایی در زمینه بازنشر اسناد آموزشی کشور و حاصل تلاش رضا باقریان موحد می باشند که توسط بنیاد قم پژوهی منتشر شده و دربردارنده اسناد دو دبیرستان با قدمت قم هستند. تأمل در این اسناد تاریخی علمی می تواند موجب آشنایی با تاریخچه آموزش و پرورش در ایران بخصوص در شهر قم شود. همچنین می تواند نگرش دینی علمی مجریان تعلیم و تربیت در آن روزگار را بهتر آشکار سازد. نویسندگان در نوشتار حاضر در تلاشند این دو کتاب را در بوته نقد و بررسی قرار دهند.

نیره خداداد شهری و حسین احمدی رهبریان نویسندگان این مقاله اند که در شماره 165 آینه پژوهش منتشر شده است.

دریافت مقاله