کد مطلب : 6831
الزيارات: 829
اخبار » گزارش

بخش دوم دسترسیِ آن‌لاین به فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ چاپ شده در هندوستان و پاکستان بارگذاری شده در سایتِ ریخته از هندوستان: (بخش اول)

* «فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ فارسی و عربی در کتاب‌خانه عمومیِ صولت»، فهرست‌نویس: عابد رضا بیدار، سالِ چاپ: 1966.

https://www.rekhta.org/ebooks/catalogue-of-persian-arabic-manuscripts-of-saulat-public-library-ebooks?lang=ur

 

* «میراثِ اسلام در هندوستان-2؛ نسخه‌هایِ خطّیِ فارسی و عربی در هندوستان»- فهرست‌نویس: شایسته خان،  مکتبه جامعه لمیتد، دهلیِ نو، هندوستان، 2015.

https://www.rekhta.org/ebooks/arbi-farsi-makhtutaat-barre-sagheer-mein-volume-002-ebooks?lang=ur

بنا بود در ده جلد منتشر شود: جلد اوّل (به انگلیسی- 1995)؛ جلد دوّم( ترجمه جلدِ اوّل با اضافات- 2015)

 

* «فهرست کتاب‌هایِ عربی، فارسی و اردو مخزونه کتاب‌خانه آصفیه سرکار عالی از ابتدایِ 1331 تا 1344 هجری مطابق 1322 تا 1334 فصلی»، جلد سوم، دارالطبع جامعه عثمانیه سرکار عالی، حیدرآباد دکن، 1347 هجری. 1338 فصلی.

https://www.rekhta.org/ebooks/fahrist-kutub-khana-aasifiya-sarkar-e-aali-volume-003-ebooks/?lang=ur

 

* «فهرستِ دستی نسخه‌هایِ خطّیِ اردو، فارسی و عربی در مالزی International Institute of Islamic Thoughtand Civilization (Kuala Lumpur)»، فهرست‌نویس: محمّد ذاکر حسین، کتاب‌خانه شرقی و عمومی خدابخش، پَتنا، سالِ چاپ: 1996.

https://www.rekhta.org/ebooks/malaysia-mein-urdu-farsi-aur-arabi-makhtootat-ki-ek-dasti-fahrist-ebooks?lang=ur

 

* «اردو مخطوطاتِ کتاب‌خانه رحمانیه در مَدارس (تامیل نادو)»، فهرست‌نویس: محمّد غوث، سالِ چاپ: 1409 هجری.

https://www.rekhta.org/ebooks/kutub-khana-rahmaniya-madras-ke-urdu-makhtootat-mohammad-ghaus-ebooks?lang=ur

 

* «اردو مخطوطاتِ کتاب‌خانه جامع مسجد بمبئی»، فهرست‌نویس:حامدالله افسر نَدوی، موسسه تحقیقاتی انجمن اسلام اردو، بمبئی، سالِ چاپ: 1956.
 

https://www.rekhta.org/ebooks/kutub-khana-jama-masjid-bambai-mein-urdu-makhtutat-ebooks?lang=ur

  

* «اردو مخطوطاتِ کتاب‌خانه جامع مسجد بمبئی»، فهرست‌نویس:حامدالله افسر نَدوی، دهلی‌نو، سالِ چاپ: 1990.

https://www.rekhta.org/ebooks/kutub-khana-jama-masjid-bombay-ke-urdu-makhtootat-hamidullah-nadvi-ebooks?lang=ur

 

* «فرهنگِ توضیحیِ مخطوطاتِ اردو کتاب‌خانه مرشدآباد»، فهرست نویس: عمر غزالی، سالِ چاپ: 2005.

https://www.rekhta.org/ebooks/murshidabad-library-ke-urdu-makhtootat-ki-tauzihi-farhang-umar-ghazali-ebooks?lang=ur

 

* «مخطوطاتِ اردو در کتاب‌خانه جامع مسجد بمبئی»، فهرست‌نویس: حامدالله نَدوی، ناشر: موسسه تحقیقاتیِ انجمن اسلام اردو، بمبئی، سالِ چاپ: 1956.

https://www.rekhta.org/ebooks/kutub-khana-jama-masjid-bambai-mein-urdu-makhtutat-ebooks?lang=ur

 

* «مخطوطاتِ اردو کتاب‌خانه امانتیِ خاندانِ شرف‌المُلک در مَدراس»، فهرست‌نویسان: محمّد غوث-محمّد افضل‌الدّین اقبال، سالِ چاپ: 1989.

https://www.rekhta.org/ebooks/amanati-kutub-khana-khandan-e-sharf-ul-malik-madras-ke-urdu-makhtootat-ebooks?lang=ur

 

* «فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ درگاه شاه ابوالخیر در دهلی»، فهرست‌نویس: شایسته خان، زیرنظر: حضرت زید ابوالحسن فاروقی، ناشر: کتاب‌خانه شرقی و عمومی خدابخش، شهرِ پَتنا، سالِ چاپ: 1995.

https://rekhta.org/ebooks/dehli-ki-dargah-shah-abul-khair-ke-makhtutat-ki-fehrist-ebooks?lang=ur

 

* «فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ کتاب‌خانه رامپور رضا»:

http://www.rrlcatalog.in/catalog.html

 

* «فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ کتاب‌خانه دکتر ذاکر حسین- کتاب‌خانه مرکزی جامعه ملّیه اسلامیه، هندوستان»:

https://www.jmi.ac.in/studyatjamia/library/zhl/manuscripts

 

* «فهرستِ مخطوطاتِ شیرانی»، فهرست‌نویس: محمّد بشیر حسین، ناشر: اداره تحقیقاتِ پاکستان، دانشگاهِ پنجاب، لاهور، سالِ چاپ: 1968»:

https://pulibrary.edu.pk/persian.php

 

* «فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ فارسی کتاب‌خانه دانشگاهِ پنجاب لاهور، گنجینه آذر»، فهرست‌نویس:: سیّد خضر عبّاسی نوشاهی، مرکز تحقیقاتِ فارسیِ ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، سالِ چاپ: 1986:

https://pulibrary.edu.pk/persian.php

 

* «فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ فارسی کتاب‌خانه مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور(پاکستان)، مجموعه‌هایِ آزاد، پیرزاده، شیرانی، کیفی و عمومی» دو جلد، فهرست‌نویس: عارف نوشاهی، ناشر: مرکزِ پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1390ش:

https://pulibrary.edu.pk/persian.php

 

* «مخطوطاتِ اردو و پنجابی در ذخیره شیرانی(دانشگاهِ پَنجاب، لاهور)»، فهرست‌نویس: سیّد جمیل احمد رضوی، مقتدره قومی زبان، اسلام‌آباد، سالِ چاپ: 1986.

https://pulibrary.edu.pk/persian.php

 

* «فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ عربیِ دانشگاهِ پَنجاب، لاهور»:

https://pulibrary.edu.pk/persian.php

* «فهرستِ مخطوطاتِ کتاب‌خانه ملیِ پاکستان (اسلام‌آباد)»، فهرست‌نویسان: چودَری محمّد نذیر- سیّد غیور حسین سبزواری- محمّد ریاض، سالِ چاپ: 2013:

http://www.nlp.gov.pk/images/Book_titles/Complete-Manuscripts-List.pdf

 

تهیه و تنظیم: لیلا عبدی خجسته

-----------------------------------------------------------

پی‌نوشت:  برخی از فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ کتاب‌خانه‌ها در سایتِ شان قابلِ دانلود است. از این رو، در اینجا لینکِ خود سایتِ کتا‌ب‌خانه مزبور آورده شده است.

 

 

المطبوعات الجدیدة