کد مطلب : 7091
الزيارات: 109
اخبار » اخبار وسط

فهرست نسخه های خطی و چاپی کهن کتابخانه سلطان المدارس و جامعه سلطانیه (لکهنو – هند) نگاشته آیت الله سیدمحمدجعفر بن محمدحسین رضوی با تنظیم و تصحیح سیدمحمدجواد حسینی اشکوری در سال 1398 از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شد.

این فهرست بنا به گفته تنظیم کننده کتاب در پیشگفتار مجموعه ای در هم از نسخه های خطی و چاپی است که به جهت فوائدی که نسخه های چاپی هند دارند، از حذف آنها خودداری شده است. تعداد نسخه های معرفی شده در این دفتر ثبت چنین است:

تعداد مجموعه: 1312، خطی: 503، مطبوعه: 860، عربی: 692، فارسی: 467، اردو: 121، انگریزی: 30 و هندی: 2.

 

 

المطبوعات الجدیدة