کد مطلب : 7401
الزيارات: 73
اخبار » اخبار وسط

جلد ۵۱ «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ایران» در دو مجلد به همت مریم تفضلی‌شادپور منتشر شد.

جلد اول این فهرست، ۱۹۹ نسخه خطی فارسی و عربی را در بردارد و جلد دوم این مجموعه از فهرست نسخ خطی به ۱۰۱ نسخه خطی فارسی و عربی اختصاص دارد که بخشی از گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه ملی ایران را معرفی شده است.

تفضلی‌شادپور مؤلف جلد ۵۱ «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ایران» در بخشی از مقدمه کتاب آورده است که: «فهرست‌های نسخه‌های خطی پایه و اساس منابع آینده است، امید دارم فرهیختگان حوزه خطی با تذکر نکته‌ها و کاستی‌های این فهرست مسیر تصحیح منابع آتی را هموار کنند.»

 

 

المطبوعات الجدیدة