کد مطلب : 6855
الزيارات: 382
اخبار » گزارش

آنچه در ذیل می آید بخش دوازدهم تعدادی از نسخه های خطی تصحیح شده در هندوستان و پاکستان است که برای اطلاع تراث پژوهان به آن اشاره می‌کنیم. (بخش اول و بخش دوم و بخش سوم و بخش چهارم و بخش پنجم وبخش ششم و بخش هفتم و بخش هشتم و بخش نهم و بخش دهم  و بخش یازدهم)

چهار رساله از علامه جلال‌الدّین دوانی، زبان:؟، تصحیح: ظهورالدّین احمد، دیوانِ مظالمِ باقی تحقیق احکام السیاسیة؛ صیحه و صدا؛ رساله تهلیله (در تحقیقِ معنیِ کلمه توحید)؛ شرحِ غزلِ حافظ. مجلّه تحقیق، جلد 1، شماره 1 تا 4، شماره مسلسل 27 تا 30، 1987-1988، دانشکده علوم اسلامی و شرقی، دانشگاهِ پَنجاب، لاهور، پاکستان.

 

مرثیه امیرخسرو در وفاتِ نظام‌الدّین اولیاء، زبان: فارسی، در نسخه‌خطّیِ«نهایت الکمال»در کتاب خانه دانشگاهِ پنجاب در لاهور این مرثیه است. تصحیح: دکتر آفتاب اصغر، مجلّه «تحقیق»، جلد اول، شماره خاص 3 و4 ، 1978-1979، دانشکده علوم اسلامی و شرقی، دانشگاهِ پَنجاب، لاهور، پاکستان.

 

منتخب اعجاز التواریخ (قطعات تاریخ)، زبان:فارسی، تصنیف: سید شریف احمد شرافت نوشاهی، به تدوین و کوشش: عارف نوشاهی، مکتب‍ۀ نوشاهیه، ساهن پال، پاکستان، 1976 م.

 

بزم آرزو (گزیدۀ تذکرۀ مجمع‌النفایس، در شرح حال و منتخب اشعار و پاره‌ای نقد بر اشعار شاعرانی که با مؤلف معاشر بوده‌اند)، زبان: فارسی، تالیف: سراج‌الدین علی‌خان آرزو، تلخیص و مقابله و مقدم‍ۀ عارف نوشاهی، مجلّه کاوش، شعب‍ۀ زبان و ادبیات فارسی، جی سی یونی‌ورستی، لاهور، شماره12- 13، سال 2004- 2003م.

 

رساله در شرح احوال وآثار شیخ ابوعلی سینا، (نگاشت‍ۀ 1041ق)، زبان: فارسی، تالیف: حکیم نظام‌الدین احمد گیلانی، به کوشش: عارف نوشاهی و معین نظامی، اورینتل کالج میگزین، لاهور،پاکستان، ج80، ش1- 2، شمارۀ مسلسل 295- 296، 2005م،  [پس از چاپ متن، نسخه‌هایی در کتابخان‍ۀ رضا، رام پور به دست آمد که در آن، نام مؤلف، پیر محمد بن شیخ جلال قنوجی (م1080 یا1085ق) است و این نام مکرر چاپ شده است]: «رساله ای در احوال و آثار شیخ بوعلی سینا»، آیینة میراث، دورۀ جدید سال چهارم، شمارۀ اول، شمارۀ مسلسل 32، بهار 1385ش.

 

مثنوی گلزار محبت، زبان: فارسی، سرودۀ محمد اکرم غنیمت کنجاهی، تصحیح، مقدّمه و تعلیقات: عارف نوشاهی، المیر ترست لائبریری، گجرات، پاکستان، 2008م.

 

رسائل غنیمت: رقعات غنیمت و مناظرۀ گل و نرگس، زبان: فارسی، تصحیح، مقدّمه و تعلیقات: عارف نوشاهی، المیر ترست لائبریری، گجرات، پاکستان، 2009م.

 

تذکرۀ تحفۀ‌الفصحا تألیف چندربهان برهمن، مجالس، زبان: فارسی، تصحیح، مقدّمه و تعلیقات: عارف نوشاهی، معیار، اسلام‌آباد، پاکستان، ج2، ش 1، مسلسل شماره 3، ژانویه- ژوئن 2010م.

 

احوال و انساب قریش ملتان و نواحی آن، زبان: فارسی، تألیف شیر محمد بن محمد عابد قریشی‌هاشمی، تصحیح، مقدّمه و تعلیقات: عارف نوشاهی،معیار، اسلام‌آباد، پاکستان، ج2، ش 1، مسلسل شماره 3، ژانویه- ژوئن 2010م.

 

رساله شجرۀ نسب مفتیان بیره [بهیره]، زبان: فارسی، تالیف: محمد صالح مفتی بییری [بهیری] عثمانی،تصحیح: عارف نوشاهی،  معیار، اسلام‌آباد، پاکستان، ج2، ش 1، مسلسل شماره 3، ژانویه- ژوئن 2010م.

 

مجموعة الاسرار، زبان: فارسی، مکتوباتِ شریف تاج‌العارفین قطب الاقطاب حضرت شیخ عبدالنّبی شامی نقشبندی (1028-1136 هجری)، ترجمه اردو: مشتاق احمد بَتّی، ناشر: صاحب‌زاده حاجی محمّد سلیم شامی نقشبندی،لاهور، پاکستان، سالِ چاپ:؟. (از صفحه 27 تا 424 متنِ فارسیِ مکتوبات است که عیناً از رویِ نسخه‌خطّی مورّخِ 1197 هجری اُفست شده است. از صفحه 425 تا 804 ترجمه اردو آمده است. و چون نسخه‌خطّیِ خطاهایِ کتابت داشت، مترجمِ اردو در صفحاتِ 807-818 غلط‌نامه آن را تهیّه و ضمیمه کرده است).

تهیه و تنظیم: لیلا عبدی خجسته

 

 

المطبوعات الجدیدة