کد مطلب : 7490
الزيارات: 180
اخبار » مقالات

ثبت نكاح از گذشته مرسوم بوده و قباله‌هاي در دست جايگاه ويژه‌اي در مطالعات اسناد تاريخي و قديمي در حوزه مردم شناسي دارند. در اين پژوهش تلاش شده است تا با مطالعه حيات اجتماعي و گونه‌هاي مختلف آنها به روابط اجتماعي گذشته پرداخته شده و امور مربوط به عقد و ازدواج در گذشته و شكل‌ها و روند تطور آنها با كمك روش مطالعات اسنادي تبيين و تصويري واقعي از رويدادها و پديده‌هاي جوامع سنتي ارائه شود. در اين پژوهش هفت قباله ازدواج مربوط به ورامين و روستاهاي آن با بيان مسائل حقوقي مرتبط به آنها معرفي شده است.

Qabale.pdf