کد مطلب : 6803
19 خرداد 1398 - 08:15
تعداد بازدید : 631 بار
اخبار » گزارش

بخش اول دسترسیِ آن‌لاین به فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ چاپ شده در هندوستان و پاکستان بارگذاری شده در سایتِ ریخته از هندوستان:

* «فهرستِ مخطوطاتِ طبّی»- فهرست‌نویس: سیّد قمر‌الحسن، شعبه مخطوطات، کتاب‌خانه مرکزیِ دانشگاهِ همدرد، دهلی‌نو.

https://www.rekhta.org/ebooks/fehrist-makhtutat-e-tibbi-syed-qamar-ul-hasan-ebooks?lang=ur

* «تذکره مخطوطات»، جلد اول، یعنی: فهرستِ 275 نسخه‌خطّی فارسی، اردو و هندی در کتاب‌خانه اداره ادبیاتِ اردو(حیدرآباد دکن) – فهرست‌نویس: سیّد محی‌الدین قادری زور، 1362 هجری/ 1943.

https://www.rekhta.org/ebooks/tazkira-e-urdu-makhtootat-do-sau-pachchttar-urdu-makhtutat-ka-tafseeli-tazkira-ebooks?lang=ur

 

 * «تذکره مخطوطات»، جلد اول، یعنی: فهرستِ 275 نسخه‌خطّی فارسی، اردو و هندی در کتاب‌خانه اداره ادبیاتِ اردو(حیدرآباد دکن) – فهرست‌نویس: سیّد محی‌الدین قادری زور، ترمیم و اضافه: محمد علی اثر، به سرپرستی: مغنی تبسم، چاپ دوم: 1996، اداره ادبیات اردو، حیدرآباد، هندوستان.

https://www.rekhta.org/ebooks/tazkira-e-urdu-makhtutat-syed-muhiuddin-qadri-zor-ebooks?lang=ur

 * «تذکره مخطوطات»، جلد دوم، یعنی: فهرستِ 500 نسخه‌خطّی فارسی، اردو و هندی در کتاب‌خانه اداره ادبیاتِ اردو(حیدرآباد دکن) – فهرست‌نویس: سیّد محی‌الدین قادری زور، 1370 هجری/ 1951.

https://www.rekhta.org/ebooks/tazkira-e-makhtutat-volume-002-ebooks?lang=ur

 

* «تذکره مخطوطات»، جلد سوم، یعنی: فهرستِ تفصیلیِ 200 نسخه‌خطّیِ کتاب‌خانه اداره ادبیاتِ اردو(حیدرآباد دکن) ، به کوشش:سیّد محی‌الدّین قادری زور، سالِ چاپ: 1376 هجری/ 1957.

https://www.rekhta.org/ebooks/tazkira-e-makhtutat-volume-003-ebooks?lang=ur

 

* «تذکره مخطوطات»، جلد چهارم، یعنی: فهرستِ تفصیلیِ 200 نسخه‌خطّیِ کتاب‌خانه اداره ادبیاتِ اردو (حیدرآباد دکن)، به کوشش:سیّد محی‌الدّین قادری زور، سالِ چاپ: 1378 هجری/ 1958.

https://www.rekhta.org/ebooks/tazkira-e-makhtutat-volume-004-ebooks?lang=ur

* «تذکره مخطوطات»، جلد پنجم، یعنی: فهرستِ تفصیلیِ 250 نسخه‌خطّیِ کتاب‌خانه اداره ادبیاتِ اردو(حیدرآباد دکن) ، به کوشش:سیّد محی‌الدّین قادری زور، سالِ چاپ: 1984.

https://www.rekhta.org/ebooks/tazkira-e-makhtutat-ebooks?lang=ur

* «تذکره مخطوطات»، جلد ششم، یعنی: بررسیِ تفصیلیِ نسخه‌هایِ خطّیِ اردو در کتاب‌خانه اداره ادبیاتِ اردو(حیدرآباد دکن) ، به کوشش: محمد اکبرالدّین صدیقی- محمد علی اثر، سالِ چاپ: 1983.

https://www.rekhta.org/ebooks/tazkira-e-mukhtutat-volume-006-ebooks/?lang=ur

* «فهرستِ مخطوطاتِ اردو در کتاب‌خانه شرقی و عمومی بانکی‌پور»،شهرِ پَتنا، جلد اول، فهرست‌نویس: عابد امام زیدی، سالِ چاپ: 1962.

https://www.rekhta.org/ebooks/fahrist-makhtootat-urdu-volume-001-ebooks?lang=ur

* «مخطوطاتِ اردو در کتاب‌خانه‌هایِ شبه‌قارّه؛ فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ اردو که برایِ سمینارِ منطقه‌ایِ جنوبِ آسیا در 1986 تهیّه شده بود»، ناشر: کتاب‌خانه شرقی و عمومی خدابخش، شهرِ پَتنا، سالِ چاپ: 1995.

https://www.rekhta.org/ebooks/urdu-makhtutat-ebooks/?lang=ur

* «فهرستِ کاملِ نسخه‌هایِ خطّیِ کتاب‌خانه شرقی و عمومی خدابخش»، شهرِ پَتنا:

http://kblibrary.bih.nic.in/

* «نسخه‌هایِ خطّیِ قدیم و نادرِ فارسی در کتاب‌خانه خدابخش»، فهرست‌نویس: شایسته خان،  2010.

https://www.rekhta.org/ebooks/qadeem-o-nadir-farsi-makhtutat-ebooks?lang=ur

* «نوادر کتاب‌خانه شرقی و عمومی خدابخش»، فهرست‌نویس: سید احسن شیر، فهرستِ خلاصه شده ، چاپ از: دی آزاد پریس، شهرِ پتنا، سالِ چاپ: 1961.

https://www.rekhta.org/ebooks/nawadir-khuda-bakhsh-oriental-public-library-patna-ebooks/?lang=ur

«فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ اردو کتاب‌خانه خدابخش»، فهرست‌نویس: حسین احمد، سالِ چاپ: 1995.

https://www.rekhta.org/ebooks/khuda-bakhsh-labrary-ke-urdu-makhtutat-ki-fehrist-ebooks?lang=ur

 

* «فهرستِ مخطوطاتِ اردو در کتاب خانه اندیا آفس، ضمیمه فهرستِ مخطوطاتِ هندوستانی که جیمز فلور بلوم‌هارت در سالِ 1926 نوشته بود»، فهرست‌نویسان: سلیم‌الدّین قریشی- ارسولاه سمز ویلیامز، سالِ چاپ: 1978.

https://www.rekhta.org/ebooks/catalogue-of-the-urdu-manuscripts-in-the-india-office-library-ebooks?lang=ur

* «فهرستِ نسخه‌هایِ خطیِ کتاب‌خانه مولانا آزاد» در دانشگاهِ اسلامیِ عَلیگَر:

https://www.amu.ac.in/malibrary/index.jsp?lid=Manuscripts

«مخطوطات نادر کتاب‌خانه مولانا آزاد در دانشگاهِ اسلامیِ عَلیگَر»، تحقیق و مقدّمه: سید محمود حسن قیصر اَمروهوی، ناشر: انجمن ترقی اردو (هند)، دهلی‌نو، سالِ چاپ: 2005.

https://www.rekhta.org/ebooks/maulana-azad-liabrary-aligarh-muslim-university-ke-nadir-makhtootat-ebooks/?lang=ur

- «مجموعه‌هایِ اهدایی به کتاب‌خانه مولانا آزاد-1: مجموعه سیّد حامد ؛ کتاب‌هایِ اهداییِ رئیسِ دانشگاهِ اسلامیِ عَلیگَر) به دانشگاه» – فهرست‌نویس: شایسته خان،  به سرپرستی: شکیل احمد خان، چاپِ اوّل: 2013 / چاپ دوّم با تجدید نظر: 2015.

https://rekhta.org/ebooks/syed-hamid-collection-ebooks?lang=ur

- «مجموعه‌هایِ اهدایی به کتاب‌خانه مولانا آزاد در دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر -2: مجموعه کیفی اعظمی (اهدایی از طرفِ شبانه اعظمی)»، فهرست‌نویس: شایسته خان،  به سرپرستی: امجد علی، 2013.

https://rekhta.org/ebooks/kaifi-azmi-collection-ebooks?lang=ur

* «ذخیره‌ای گران‌بها در کتاب‌خانه مولانا آزاد در دانشگاهِ اسلامیِ عَلیگَر؛ نسخه‌هایِ خطّیِ کتاب‌خانه شرقیِ سبحان‌الله»؛ فهرست‌نویس: شایسته خان،  2015.

https://rekhta.org/ebooks/subhanallah-oriental-library-ke-nadir-makhtootat-ebooks?lang=ur

* «مخطوطاتِ اردو در کتاب‌خانه مولانا آزاد دانشگاهِ اسلامیِ عَلیگَر»، فهرست‌نویس: عطا خورشید، زیرِ نظر: نورالحسن خان، ناشر: کتاب‌خانه شرقی و عمومی خدابخش، شهرِ پَتنا، سالِ چاپ: 1995.

https://www.rekhta.org/ebooks/aligarh-muslim-universtiy-ki-maulana-azad-library-ke-urdu-makhtootat-ata-khursheed-ebooks?lang=ur

* «نسخه‌هایِ خطّیِ نادر درباره مذهبِ هندو در دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر»، فهرست‌نویس: شایسته خان، سالِ چاپ: 2015.

https://www.rekhta.org/ebooks/hindu-mazhab-par-muslim-university-mein-nadir-makhtootat-ebooks?lang=ur

تهیه و تنظیم: لیلا عبدی خجسته

-----------------------------------------------------------

پی‌نوشت:  برخی از فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ کتاب‌خانه‌ها در سایتِ شان قابلِ دانلود است. از این رو، در اینجا لینکِ خود سایتِ کتا‌ب‌خانه مزبور آورده شده است.

* «تذکره مخطوطات»، جلد اول، یعنی: فهرستِ 275 نسخه‌خطّی فارسی، اردو و هندی در کتاب‌خانه اداره ادبیاتِ اردو(حیدرآباد دکن) – فهرست‌نویس: سیّد محی‌الدین قادری زور، ترمیم و اضافه: محمد علی اثر، به سرپرستی: مغنی تبسم، چاپ دوم: 1996، اداره ادبیات اردو، حیدرآباد، هندوستان. (به سایت بساتین افزوده شود)

https://www.rekhta.org/ebooks/tazkira-e-urdu-makhtutat-syed-muhiuddin-qadri-zor-ebooks?lang=ur

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

63 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
626
1702
626
10677
16917806